Concello - Concellerías - Urbanismo
 
Concellería de Urbanismo


Novo Plan Xeral PXOM

Plan Xeral de Ordenacion Municipal Concello de Pontedeume

Con data de publicación no DOGA de 8 de setembro de 2016 publicouse a ORDE de 27 de maio de 2016 de aprobación definitiva do PXMO de Pontedeume.

Con data de publicación no DOGA de 23 de setembro de 2016 publicouse a CORRECCIÓN DA ORDE de 27 de maio de 2016 de aprobación definitiva do PXMO de Pontedeume.

Con data de publicación no BOP o 6 de outubro de 2016 publicouse a NORMATIVA URBANÍSTICA.

Planos: Constituído por planos de información, servizos e ordenación.

Memorias

Anexo que modifica o PXOM cos cambios derivados orde 27-05-2016 da CMAOT sobre a AD

Información

MEMORIA INF-ESTUDO MEDIO RURAL-MOD ASEN DA POBOACION-FICHAS NUCLEOS

Ordenación

Tomo I - Memoria Xustificativa

MEMORIA XUSTIFICATIVA ANEXO 1 ACE-DOT-POL
MEMORIA XUSTIFICATIVA
POL_1 plano modificado
POL_2 plano modificado
POL_4 plano modificado

Tomo II - Estratexia de Actuación

ESTRATEXIA ACTUACION-EEF-INF SOSTENTABILIDADE ECONOMICA

Tomo III - Normativa Urbanística

NORMATIVA URB-ANEXO 2-Convenio URBI-1
NORMATIVA URBANISTICA ANEXO 1 OD URDI-1 EINSA
NORMATIVA URBANISTICA

Tomo iV - Catálogo de Bens

CATALOGO BENS CULTURAIS-DEL XACEMENTOS ARQ

Tomo V - Avaliación Ambiental

AVALIACION AMBIENTAL ESTRATEXICA

Tomo VI - Informe de Participación

INFORME DE PARTICIPACION

NORMATIVA URBANÍSTICA REFUNDIDA (Publicación en el BOP)

PLANOS

PLANOS DE INFORMACIÓN

I.1 001.PDF
I.2 001.PDF
I.2 002.PDF
I.3 001.PDF
I.3 002.PDF
I.3 003.PDF
I.3 004.PDF
I.3 005.PDF
I.3 006.PDF
I.4 001.PDF
I.4 002.PDF
I.5 001.PDF
I. 6 001.PDF
I.7 001.PDF
I.8 001.PDF
I.9 001.PDF
I.9 002.PDF
I.10 001.PDF
I.11 002.PDF

PLANOS DE ORDENACION

1_Estructura Xeral do Territorio

O.1 001.PDF
O.1 002.PDF
O.1 003.PDF
O.1 004.PDF
O.1 005.PDF
O.1 006.PDF

2_Calificación do Solo

O.2 001.PDF
O.2 002.PDF
O.2 003.PDF
O.2 004.PDF
O.2 005.PDF
O.2 006.PDF

3_Calificación do Solo

O.3 001.PDF
O.3 002.PDF
O.3 003.PDF
O.3 004.PDF
O.3 005.PDF
O.3 006.PDF
O.3 007.PDF
O.3 008.PDF
O.3 009.PDF
O.3 010.PDF
O.3 011.PDF
O.3 012.PDF
O.3 013.PDF
O.3 014.PDF
O.3 015.PDF
O.3 016.PDF
O.3 017.PDF
O.3 018.PDF
O.3 019.PDF
O.3 020.PDF
O.3 021.PDF
O.3 022.PDF
O.3 023.PDF
O.3 024.PDF
O.3 025.PDF
O.3 026.PDF

4_Solo Urbano

O.4 001.PDF
O.4 002.PDF
O.4 003.PDF
O.4 004.PDF
O.4 005.PDF
O.4 006.PDF
O.4 007.PDF
O.4 008.PDF

5_Delimitación Camiño de Santiago

O.5 001.PDF

PLANOS DE SERVICIOS

S-1 001.PDF
S-1 001.PDF
S-1 001.PDF
S-1 001.PDF
S-1 001.PDF
S-1 001.PDF
S-1 001.PDF
S-1 001.PDF
S-1 001.PDF
S-1 001.PDF
S-1 001.PDF
S-1 001.PDF
S-1 001.PDF
S-1 001.PDF
S-1 001.PDF
S-1 001.PDF
S-1 001.PDF
S-1 001.PDF
S-1 001.PDF
S-1 001.PDF
CQpro.com